Menu Đóng

Khai thuế đối với xe công nghệ theo NĐ 126/2020/NĐ-CP

NĐ 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 5/12/2020 quy định chi tiết cách khai thuế đối với tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân (ví dụ như trường hợp các hãng vận tải công nghệ: Grab, Be, Gojek…).

Quy định trên đã được quan tâm và đặt câu hỏi tại Hội nghị đối thoại giữa Bộ tài chính và doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan năm 2020 do VCCI tổ chức ngày 27/11/2020.

 Điểm C, Khoản 5 , Điều 7, NĐ 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn:

“Tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân thì cá nhân không trực tiếp khai thuế. Tổ chức có trách nhiệm khai thuế giá trị gia tăng đối với toàn bộ doanh thu của hoạt động hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế của tổ chức mà không phân biệt hình thức phân chia kết quả hợp tác kinh doanh, đồng thời khai thay và nộp thay thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân hợp tác kinh doanh.”

Lâu nay, các hãng vận tải công nghệ khai và nộp thuế thuế giá trị gia tăng (GTGT) 10% (phương pháp khấu trừ) trên phần hãng được hưởng, tài xế nộp theo mức thuế khoán 3% thuế GTGT và 1,5% thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trên trên phần tài xế được hưởng.

Từ ngày 5/12/2020, theo NĐ 126/2020/NĐ-CP, các hãng vận tải công nghệ khai thuế GTGT đối với toàn bộ doanh thu không phân biệt hình thức phân chia kết quả hợp tác kinh doanh. Nghĩa là thuế GTGT đối với doanh thu tài xế xe công nghệ sẽ là 10% theo phương pháp khấu trừ.

Bảng phân tích thuế GTGT theo NĐ 126/2020/NĐ-CP:

Doanh ThuThuế GTGT
trước NĐ 126
Thuế GTGT
theo NĐ 126
Thuế TNCN
(Không đổi)
Phần hãng hưởng10% (PP Khấu trừ*)10% (PP Khấu trừ)
Phần tài xế hưởng3% (PP Khoán)10% (PP Khấu trừ)1.5%

(*) Giả định các hãng áp dụng PP khấu trừ thuế GTGT

Hãy liên hệ DaTaxan tại contact@dataxan.com nếu Quý Khách hàng cần hỗ trợ, tư vấn các vấn đề về Thuế.

Posted in Doanh Nghiệp, Kiến thức, Tư vấn thuế, Uncategorized

Related Posts