Menu Đóng

Giải pháp Thuế & Tài Chính

Biến động kinh tế và đột phá công nghệ đã gây nhiều áp lực cắt giảm chi phí đối với công ty cũng như tăng doanh thu thuế đối với cơ quan thuế.

Cơ quan thuế yêu cầu chi tiết hơn và nhiều báo cáo hơn về dữ liệu thuế (ví dụ: Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia – Country by Country Reporting theo hành động 13 của OECD BEPS.

Với yêu cầu tuân thủ pháp lý và kiểm soát chi phí ngày càng tăng, bộ phận Tài Chính Doanh Nghiệp đang vừa phải thích ứng với một thế giới đang thay đổi vừa phải quản lý hiệu quả rủi ro tài chính và thuế. Công nghệ thông tin (CNTT) ngày càng trở nên quan trọng đối với chức năng thuế vì CNTT có thể:

+ Hỗ trợ doanh nghiệp quản lý dữ liệu ngày càng tốt hơn, đặc biệt là trên cơ sở thời gian thực

+ Chuyển từ phân tích mô tả sang phân tích dự đoán

+ Tuân thủ các yêu cầu báo cáo tăng theo cấp số nhân

+ Quản lý tốt các mô hình tuân thủ hợp tác và phương pháp tiếp cận mới dựa trên rủi ro của cơ quan thuế

Dịch vụ tư vấn Giải pháp Thuế & Tài Chính

DaTaxan đồng hành cùng doanh nghiệp nắm bắt cơ hội công nghệ nhằm tối ưu hóa và tự động hóa quy trình Tài Chính và Thuế.

  • Phát triển và thực hiện các chiến lược công nghệ tài chính và thuế bền vững. Tạo tầm nhìn rõ về vị trí hiện tại và vị trí mục tiêu của doanh nghiệp và cách đến đó
  • Khám phá việc sử dụng công nghệ để tương tác, tự động hóa và giám sát các quy trình Tài chính, Kế toán và Thuế
  • Xây dựng báo cáo, phân tích và mô phỏng tài chính và thuế “thời gian thực” để quản lý tài chính và thuế hiệu quả
  • Tận dụng tiềm năng hệ thống ERP hiện tại của doanh nghiệp để ra quyết định về thuế và kinh doanh
DaTaxan

Liên hệ

Hãy liên hệ chúng tôi ngay để được tư vấn miễn phí

Email: Contact@dataxan.com