Menu Đóng

Báo cáo Mẫu Power BI

Báo cáo mẫu Power BI là giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp cần Ngay Báo cáo Kinh doanh thông minh chuẩn được thiết kế từ các chuyên gia Power BI Pro có nhiều kinh nghiệm chuẩn hóa mô hình dữ liệu và kiến thức Power BI cập nhật thường xuyên.

Các mẫu Power BI của DaTaxan còn cung cấp cho bạn các ý tưởng sử dụng các công cụ phân tích trong Power BI, hàm DAX và chủ đề màu sắc, có giá trị cho doanh nghiệp của mình.

Giá Liên hệ

Code: T210603

Báo cáo Kinh doanh thông minh

Mẫu báo cáo này giúp cho doanh nghiệp dễ dàng nhận định xu hướng, nguyên nhân hay khác biệt trong hoạt động kinh doanh thông qua phân tích ở nhiều cấp độ và nhiều thiết kế thông tin trực quan giúp Doanh nghiệp ra quyết định kịp thời, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Báo cáo Kinh doanh thông minh này được thiết kế linh động, doanh nghiệp có thể tùy chỉnh năm so sánh số liệu theo ý muốn.

Báo cáo Kinh doanh này được thiết kế dựa trên dữ liệu Excel thô xuất từ phần mềm quản trị doanh nghiệp của khách hàng DaTaxan.

Trường hợp Quý Khách hàng có định dạng dữ liệu khác, DaTaxan sẽ hỗ trợ tùy chỉnh, thiết kế theo yêu cầu của Quý Khách hàng.

Giá Liên hệ

Code: T221109

Phân tích Báo cáo Tài chính với Power BI

Mẫu Power BI có thể giúp Doanh nghiệp phân tích Báo cáo Tài chính (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh) một cách trực quan cho nhiều đơn vị qua các kỳ kế toán khác nhau.

Hơn nữa, mẫu Power BI này còn giúp doanh nghiệp phân tích biến động số liệu giữa thực tế và ngân sách hoặc so sánh kỳ hiện tại với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra còn có xem số liệu theo tháng hay lũy kế năm. Và các tỷ lệ KPI khác nhau giúp Doanh nghiệp nhanh chóng nhận định rủi ro tài chính.

Báo cáo Power BI này được thiết kế dựa trên dữ liệu Excel thô, tất cả những gì bạn cần làm là cập nhật dữ liệu của chính mình vào file Excel dữ liệu mẫu là có thể dùng được ngay!

Trường hợp Quý Khách hàng có định dạng dữ liệu, yêu cầu Dashboard khác DaTaxan sẽ hỗ trợ tùy chỉnh, thiết kế theo yêu cầu của Quý Khách hàng.

Giá Liên hệ

Code: T221019

BÁO CÁO QUA SƠ ĐỒ – THEO DÕI TÌNH HÌNH TỒN KHO

Mẫu báo cáo này giúp cho doanh nghiệp dễ dàng theo dõi, phân tích tình hình tồn kho. Bằng sơ đồ nhà kho, các chỉ số và đồ thị và bảng theo dõi trực quan, Doanh nghiệp có thể nhận định nhanh tình trạng tồn kho hàng hóa. Doanh nghiệp được cảnh báo ngay về tình trạng tồn kho xuống thấp hay tăng cao bất thường.

Mẫu báo cáo sơ đồ này có thể ứng dụng trong các lĩnh vực khác như theo dõi tình trạng bất động sản qua sơ đồ khu bất động sản, tình hình phòng trống trong kinh doanh khách sạn, tình trạng checkin qua sơ đồ lớp học, phòng họp…

Báo cáo Power BI qua sơ đồ này được thiết kế dựa trên dữ liệu Excel thô và sơ đồ nhà kho mẫu. Trường hợp Quý Khách hàng có định dạng dữ liệu, sơ đồ khác DaTaxan sẽ hỗ trợ tùy chỉnh, thiết kế theo yêu cầu của Quý Khách hàng.

Giá Liên hệ

Code: T221018

BÁO CÁO QUA BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH PARETO

Mẫu báo cáo này giúp cho doanh nghiệp dễ dàng phân tích nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố, hạng mục.

Bằng các chỉ số và đồ thị và bảng theo dõi trực quan, Doanh nghiệp có thể nhận định nhanh tình hình sản xuất, kinh doanh các tháng trong năm so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, Báo cáo bao gồm Biểu đồ Phân tích Pareto (biểu đồ tần suất biểu đồ tần suất gồm các cột được sắp xếp theo thứ tự giảm dần và một đường biểu diễn tỷ lệ phần trăm tổng tích lũy), giúp Doanh nghiệp dễ dàng thấy được những vấn đề hoặc sự cố phổ biến nhất.

Ngoài ra, chỉ 1 bước click chuột, Doanh nghiệp có thể tùy chọn hạng mục muốn xem phân tích chuyên sâu.

Báo cáo Power BI qua biểu đồ phân tích Pareto này được thiết kế dựa trên dữ liệu Excel thô. Trường hợp Quý Khách hàng có định dạng dữ liệu, sơ đồ khác DaTaxan sẽ hỗ trợ tùy chỉnh, thiết kế theo yêu cầu của Quý Khách hàng.

Giá Liên hệ

Code: T220027

THEO DÕI KẾ HOẠCH, TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Mẫu báo cáo này giúp cho doanh nghiệp dễ dàng theo dõi kế hoạch sản xuất, phân tích tình trạng sản xuất. Bằng các chỉ số và đồ thị và bảng theo dõi tiến độ (gantt chart) trực quan, Doanh nghiệp có thể nhận định nhanh tình trạng kế hoạch và hoạt động sản xuất. Doanh nghiệp được cảnh báo ngay về tình trạng sản xuất bất thường như số sản phẩm hư hay số giờ ngưng máy tăng cao đột biến.  Đặc biệt, chỉ cần click chuột phải mã lệnh cần xem, Doanh nghiệp có thể đến trang chi tiết từng mã lệnh sản xuất để phân tích chi tiết.

Báo cáo Power BI theo dõi kế hoạch, tình hình sản xuất này được thiết kế dựa trên dữ liệu Excel thô xuất từ phần mềm quản trị sản xuất doanh nghiệp của khách hàng DaTaxan.

Trường hợp Quý Khách hàng có định dạng dữ liệu khác, DaTaxan sẽ hỗ trợ tùy chỉnh, thiết kế theo yêu cầu của Quý Khách hàng.

Giá Liên hệ

Code: T220418

BÁO CÁO PHÂN TÍCH CRM KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Mẫu báo cáo này giúp cho doanh nghiệp dễ dàng phân tích, theo dõi các chỉ số CRM và nhận định xu hướng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh Bất Động Sản. Doanh nghiệp có thể phân tích ở nhiều cấp độ và nhiều đồ thị thông tin trực quan.  Đặc biệt, Báo cáo Phân tích CRM Kinh doanh Bất Động Sản còn cung cấp các cảnh báo giúp Doanh nghiệp ra quyết định kịp thời, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Báo cáo Phân tích CRM Kinh doanh Bất Động Sản này được thiết kế dựa trên dữ liệu Excel thô xuất từ phần mềm quản trị doanh nghiệp Base.vn của khách hàng DaTaxan.

Trường hợp Quý Khách hàng có định dạng dữ liệu khác, DaTaxan sẽ hỗ trợ tùy chỉnh, thiết kế theo yêu cầu của Quý Khách hàng.

Giá Liên hệ

Code: T201125

Báo cáo Bán hàng – Sales Thông minh

Mẫu báo cáo này giúp cho doanh nghiệp dễ dàng nhận định xu hướng, nguyên nhân hay khác biệt trong hoạt động kinh doanh thông qua phân tích ở nhiều cấp độ và nhiều thiết kế thông tin trực quan.  Đặc biệt, Báo cáo Bán hàng – Sales Thông minh còn cung cấp các dự báo và cảnh báo giúp Doanh nghiệp ra quyết định kịp thời, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Báo cáo Bán hàng – Sales Thông minh được thiết kế trên phiên bản mới nhất. Khách hàng sẽ trải nghiệm các tính năng mới ưu việt của Microsoft Power BI như: cảnh báo dữ liệu bất thường (Anomaly Detection), Zoom Slicer.

Báo cáo Bán hàng – Sales Thông minh này được thiết kế dựa trên dữ liệu Excel thô xuất từ phần mềm quản trị doanh nghiệp MISA AMIS của khách hàng DaTaxan.

Trường hợp Quý Khách hàng có định dạng dữ liệu khác, DaTaxan sẽ hỗ trợ tùy chỉnh, thiết kế theo yêu cầu của Quý Khách hàng.

Giá Liên hệ

Code: T210609

Báo cáo Hiệu suất Marketing

Mẫu báo cáo này giúp cho doanh nghiệp dễ dàng theo dõi hiệu quả Marketing theo chi tiết từng kênh Quảng cáo như Facebook, Google…

Báo cáo hiệu suất Marketing này được thiết kế thông minh, doanh nghiệp có thể tùy chỉnh thời gian để so sánh chỉ tiêu thực tế và kế hoạch

Báo cáo Kinh doanh này được thiết kế dựa trên dữ liệu Excel thô tổng hợp dữ liệu Marketing từ nhiều nguồn của khách hàng DaTaxan.

Trường hợp Quý Khách hàng có định dạng dữ liệu khác, DaTaxan sẽ hỗ trợ tùy chỉnh, thiết kế theo yêu cầu của Quý Khách hàng.

Giá Liên hệ

Code: T211223

Báo cáo Kinh Doanh Tổng Hợp

Mẫu báo cáo này giúp cho doanh nghiệp dễ dàng quản lý hoạt động kinh doanh, sản xuất ở nhiều bộ phận khác nhau thông qua phân tích ở nhiều cấp độ với thiết kế trực quan trên duy nhất một trang.

Báo cáo Kinh Doanh Tổng Hợp này được thiết kế dựa trên dữ liệu Excel thô xuất từ phần mềm quản trị doanh nghiệp của khách hàng DaTaxan.

Trường hợp Quý Khách hàng có định dạng dữ liệu khác, DaTaxan sẽ hỗ trợ tùy chỉnh, thiết kế theo yêu cầu của Quý Khách hàng.

Giá Liên hệ

Code: T210525

Báo cáo Quản lý Cửa hàng – Dự toán | Thực tế so với Kế hoạch

Mẫu báo cáo này giúp cho doanh nghiệp phân tích, dự toán, so sánh Thực tế với kế hoạch tình hình kinh doanh của nhiều cửa hàng bán lẻ, bán buôn.

Báo cáo được thiết kế siêu tương tác giúp Doanh nghiệp dễ dàng phân tích doanh thu và sản lượng ở nhiều cấp độ chi tiết khác nhau. Báo cáo được thiết kế linh động, có thể phân tích dự toán và so sánh theo từng kì hoặc theo lũy kế.

Báo cáo có thể xử lý được file dữ liệu Excel lớn. Trường hợp Quý Khách hàng có định dạng dữ liệu khác, DaTaxan sẽ hỗ trợ tùy chỉnh, thiết kế theo yêu cầu của Quý Khách hàng.

Giá Liên hệ

Code: T210523

Báo cáo Quản lý Dự Án Thông minh – Gantt Chart

Mẫu báo cáo này giúp cho doanh nghiệp quản lý tiến độ dự án thông minh. Đồ thị Gantt Chart và tính năng siêu tương tác của Power BI giúp Doanh nghiệp dễ dàng theo dõi tiến độ thực hiện dư án ở nhiều cấp độ khác nhau, có thể tùy chỉnh xem theo tuần, tháng, quý hay năm.

Báo cáo được thiết kế dựa trên dữ liệu Excel thô. Trường hợp Quý Khách hàng có định dạng dữ liệu khác, DaTaxan sẽ hỗ trợ tùy chỉnh, thiết kế theo yêu cầu của Quý Khách hàng.

Giá Liên hệ

Code: T210524

Báo cáo Marketing TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki)

Mẫu báo cáo này giúp cho doanh nghiệp phân tích các chỉ tiêu và chiến lược Marketing thông minh.

Báo cáo được thiết kế siêu tương tác giúp Doanh nghiệp dễ dàng theo xem được hiệu quả Marketing ở từng cấp độ chi tiết khác nhau. Báo cáo được thiết kế linh động, có thể tùy chỉnh xem theo năm dương lịch hay năm tài chính.

Báo cáo có thể xử lý được file dữ liệu Excel lớn. Trường hợp Quý Khách hàng có định dạng dữ liệu khác, DaTaxan sẽ hỗ trợ tùy chỉnh, thiết kế theo yêu cầu của Quý Khách hàng.

Giá Liên hệ

Code: T210711

Báo cáo Logistics Quản trị giao hàng

Mẫu báo cáo này giúp cho doanh nghiệp dễ dàng theo dõi các chỉ tiêu Logistics trong hoạt động bán lẻ B2B, B2C, giao hàng. Báo cáo có tính năng phân tích tự động bằng trí tuệ nhân tạo, phân tích chuyên sâu ở nhiều cấp độ và có nhiều thiết kế thông minh trực quan.

Đặc biệt, Báo cáo còn có thể tự động dự toán xu hướng và tự động cập nhật dữ liệu. Người dùng có thể chia sẻ báo cáo, truy cập báo cáo mọi lúc mọi nơi bằng phương tiện di động.

Báo cáo được thiết kế dựa trên dữ liệu Excel thô. Trường hợp Quý Khách hàng có định dạng dữ liệu khác, DaTaxan sẽ hỗ trợ tùy chỉnh, thiết kế theo yêu cầu của Quý Khách hàng.

Giá Liên hệ

Code: T210710

Báo cáo Quản trị Cảng biển – nhiều Đơn vị tính

Mẫu báo cáo này giúp cho doanh nghiệp dễ dàng nhận định xu hướng, theo dõi hoạt động kinh doanh thông qua phân tích ở nhiều cấp độ và nhiều thiết kế thông tin trực quan. Đặc biệt, Báo cáo Quản trị Cảng biển còn giúp Doanh nghiệp theo dõi số liệu với nhiều đơn vị tính khác nhau.

DaTaxan có thể hỗ trợ khách hàng cài đặt báo cáo để cập nhật dữ liệu một cách tư động, cài đặt phân quyền chia sẻ báo cáo online.

Trường hợp Quý Khách hàng có định dạng dữ liệu khác, DaTaxan sẽ hỗ trợ tùy chỉnh, thiết kế theo yêu cầu của Quý Khách hàng.

Giá Liên hệ

Code: T221025

BÁO CÁO QUA BIỂU ĐỒ THÁC NƯỚC (WATERFALL CHART)

Mẫu báo cáo này giúp cho doanh nghiệp dễ dàng phân tích nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố, hạng mục.

Bằng các chỉ số và đồ thị và bảng theo dõi trực quan, Doanh nghiệp có thể nhận định nhanh tình hình sản xuất, kinh doanh các tháng trong năm so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, Báo cáo bao gồm Biểu đồ Thác nước – Waterfall chart (biểu đồ cầu nối), giúp Doanh nghiệp dễ dàng thấy được ảnh hưởng tăng giảm của từng hạng mục đến số dư đầu kì dẫn đến số dư cuối kì.

Ngoài ra, chỉ 1 bước click chuột, Doanh nghiệp có thể tùy chọn hạng mục muốn xem phân tích chuyên sâu.

Báo cáo Power BI qua biểu đồ Biểu đồ Thác nước – Waterfall chart này được thiết kế dựa trên dữ liệu Excel thô. Trường hợp Quý Khách hàng có định dạng dữ liệu, sơ đồ khác DaTaxan sẽ hỗ trợ tùy chỉnh, thiết kế theo yêu cầu của Quý Khách hàng.

Contact for Price

Code: T200922

Tax Risk Management

DaTaxan TRM – Tax Risk Management Power BI report offers Businesses integrated, ‘Real-time’, AI powered Tax Risk Analysis with instant Tax Provision Balance & Tax Exposure Balance in Local Currency and auto converted Reporting Currency.

The report also auto calculates tax Profit & Loss impacts and generates journal postings for tax accounting purpose

The DaTaxan TRM Power BI report can work as stand alone application with ability to connect to multiple data types/sources.

This DaTaxan TRM Power BI report also acts as a component of our DaTaxan Tax Risk Management Solution, bundle with Power Apps (Model Driven App and Canvas Apps), SharePoint and Microsoft Teams.

Contact for Price

Code: T200621

Country-by-Country Reporting (CbCR) Risk Assessment Tool-*Upgrade version

This Country-by-Country Reporting (CbCR) Risk Assessment Tool combines Transfer Pricing and Power BI expertise to provide clients a stress test of the groups transfer pricing through interactive data visualizations that effectively highlight an MNE’s CbC risk, and enable the MNE to timely perform appropriate adjustments to its global CbC risk profile.

The CbCR Risk Assessment Tool also allows Group to benchmark its own CbCR with OECD’s recent released Anonymised & Aggregated CbCR data

The tool analyzes an MNE’s CbCR positions based on the risk criteria identified by the OECD, as well as other relevant factors with AI features. This helps the MNE to understand where it might best focus its efforts to manage Transfer Pricing risk. 

Built with Power BI, this report template is very interactive and user friendly. Just replace the sample CbCR with your own CbCR and you are ready to go. Free data connection support, should you need any help from us.

Report Customization is available and at discount price.

Contact for Price

Code: M200621

Country-by-Country Reporting (CbCR) Risk Assessment Tool

This Country-by-Country Reporting (CbCR) Risk Assessment Tool combines Transfer Pricing and Power BI expertise to provide clients a stress test of the groups transfer pricing through interactive data visualizations that effectively highlight an MNE’s CbC risk, and enable the MNE to timely perform appropriate adjustments to its global CbC risk profile.

The tool analyzes an MNE’s CbCR positions based on the risk criteria identified by the OECD, as well as other relevant factors with AI features. This helps the MNE to understand where it might best focus its efforts to manage Transfer Pricing risk. 

Built with Power BI, this report template is very interactive and user friendly. Just replace the sample CbCR with your own CbCR and you are ready to go. Free data connection support, should you need any help from us.

Report Customization is available and at discount price.

Dịch Vụ Thiết Kế Báo Cáo Kinh Doanh Thông Minh – Power BI

Subscribe

Dataxan có thể thiết kế báo cáo BI nhanh chóng, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong các lĩnh vực khác nhau

Các giải pháp báo cáo BI mà DaTaxan tư vấn, thiết kế cho khách hàng luôn được tư duy phát triển bền vững, dễ dàng nâng cấp trong tương lai khi cần

Dataxan có thể tư vấn, đào tạo cách sử dụng hiệu quả báo cáo kinh doanh thông minh cho đội ngũ, nhân viên của quý Khách hàng

Mua Báo cáo Mẫu Power BI

Hãy để lại thông tin chi tiết của bạn và chúng tôi sẽ liên hệ và tư vấn cho bạn

Email: contact@dataxan.com


  T221019 - Báo Cáo Qua Sơ Đồ – Theo Dõi Tình Hình Tồn KhoT221109 - Phân tích Báo cáo Tài chính với Power BIT221018 - Báo Cáo với Pareto ChartT221025 - Báo Cáo với Waterfall ChartT220027 - Báo Cáo Theo Dõi Kế Hoạch, Tình Hình Sản XuấtT220418 - Báo Cáo Phân Tích CRM Kinh Doanh Bất Động SảnT201125 - Báo Cáo Kinh Doanh Sales Thông MinhT210523 - Quản lý Dự Án Thông MinhT210525 - Báo cáo Quản lý Cửa hàng - Dự toánT210524 - Báo cáo Marketing TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki)T210603 - Báo Cáo Kinh Doanh Thông minhT210609 - Báo cáo Hiệu suất MarketingT210710 - Báo cáo Quản trị Cảng biểnT210711 - Báo cáo Logistics Quản trị giao hàngT211223 - Báo cáo Kinh Doanh Tổng HợpT200922 - Tax Risk ManagementT200621 - Country-by-Country Reporting (CbCR) Risk Assessment Tool-*Upgrade versionBáo cáo Khác - nêu rõ trong phần yêu cầu tùy chỉnh

  Dịch vụ Tư vấn và Đào Tạo Power BI

  Dịch vụ tư vấn Power BI

  DaTaxan cung cấp cho khách hàng một loạt các giải pháp báo cáo BI với tư duy phát triển bền vững, dễ dàng nâng cấp trong tương lai khi cần

  Đào Tạo Power BI

  DaTaxan cũng cung cấp các khóa đào tạo trực tuyến và offline để giúp khách hàng trang bị và phát triển các kỹ năng từ Cơ bản đến Nâng cao về: Power BI, Excel, Power Platform, PowerApps, Sharepoint…

  Chương trình đào tạo của chúng tôi là sự kết hợp giữa tài liệu đào tạo theo tiêu chuẩn của Microsoft và kinh nghiệm làm việc thực tế từ các Chuyên gia của chúng tôi.