Menu Đóng

Dịch vụ Doanh Nghiệp

Với đội ngũ chuyên gia đầy kinh nghiệm và đam mê trong việc kết hợp kỹ năng chuyên sâu về Tài chính, Thuế và quy trình kinh doanh cùng Công nghệ thông tin, DaTaxan cung cấp cho khách hàng các dịch vụ giá trị sau:

DaTaxan-Tax Consultancy

Tư vấn thuế

 • Cấu trúc thuế cho các giao dịch và đầu tư trong nước và quốc tế
 • Tư vấn và lập kế hoạch về ưu đãi thuế
 • Soát xét thuế trước thanh tra/kiểm tra thuế, soát xét thuế thường kỳ / hàng quý
 • Dịch vụ Tax due diligence
 • Đánh giá rủi ro từ đầu đến cuối chu kỳ thuế và đề xuất các giải pháp và chiến lược phù hợp
 • Áp dụng các công cụ kỹ thuật số để cải thiện quản trị và quản lý thuế
 • Tự động hóa quy trình báo cáo và nộp thuế
 • Xây dựng Báo cáo phân tích thuế thời gian thực, công cụ đối chiếu dữ liệu và phân tích dữ liệu để ngăn ngừa sai sót, sự không nhất quán, bất thường và gian lận hệ thống và chuẩn bị tốt cho kiểm toán thuế.

Giải pháp Thuế & Tài Chính

 • Phát triển và thực hiện các chiến lược công nghệ tài chính và thuế bền vững. Tạo tầm nhìn rõ về vị trí hiện tại và vị trí mục tiêu của doanh nghiệp và cách đến đó
 • Khám phá việc sử dụng công nghệ để tương tác, tự động hóa và giám sát các quy trình Tài chính, Kế toán và Thuế
 • Xây dựng báo cáo, phân tích và mô phỏng tài chính và thuế “thời gian thực” để quản lý tài chính và thuế hiệu quả
 • Tận dụng tiềm năng hệ thống ERP hiện tại của doanh nghiệp để ra quyết định về thuế và kinh doanh

Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp

 • Tư vấn cho bạn mô hình hoạt động hiệu quả nhất, chiến lược thâm nhập thị trường, các điều kiện / hạn chế liên quan, yêu cầu hoạt động theo luật định và ưu đãi thuế và đầu tư
 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký, cấp phép và các tài liệu liên quan các chiến lược thâm nhập thị trường
 • Nộp hồ sơ và làm việc với các cơ quan đăng ký / cấp phép về việc thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn và hỗ trợ các thủ tục sau đăng ký / cấp phép sau khi thành lập doanh nghiệp (ví dụ: tài khoản ngân hàng, con dấu công ty, thiết lập và sổ sách đăng ký kế toán / thuế, nếu cần)

Thiết Kế Báo cáo quản trị thông minh Business Intelligence – BI Dashboard

 • Tư vấn, thiết kế báo cáo BI nhanh chóng, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong các lĩnh vực khác nhau
 • Các giải pháp báo cáo BI mà DaTaxan tư vấn, thiết kế cho khách hàng luôn được tư duy phát triển bền vững, dễ dàng nâng cấp trong tương lai khi cần
 • Dataxan có thể tư vấn, đào tạo cách sử dụng hiệu quả báo cáo kinh doanh thông minh cho đội ngũ, nhân viên của quý Khách hàng

Liên hệ

Hãy liên hệ chúng tôi ngay để được tư vấn miễn phí

Email: Contact@dataxan.com