Menu Đóng

Mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân được nâng lên 11 triệu đồng từ kỳ tính thuế năm 2020

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 (NQ 954) về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh đối với thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13, được điều chỉnh từ 9 triệu đồng/tháng lên mức 11 triệu đồng/tháng đối với đối tượng nộp thuế; điều chỉnh tăng từ 3,6 triệu đồng lên 4,4 triệu đồng/tháng đối với từng người phụ thuộc.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Tính nhanh số thuế TNCN giảm theo Nghị Quyết số 954/2020/UBTVQH14

Để biết số thuế TNCN mới và số thuế giảm theo NQ 954, bạn có thể nhập mức lương gộp, mã vùng và số người phụ thuộc tại các ô tô màu vàng bên dưới.

Hãy liên hệ chúng tôi nếu bạn cần tư vấn thêm

Posted in Tư vấn thuế

Related Posts